Nhà lãnh đạo của tương lai: Giải quyết ‘nghịch lý về khả năng thích ứng’ trong dài hạn.

Nhà lãnh đạo của tương lai: Giải quyết 'nghịch lý về khả năng thích ứng' trong dài hạn.

Trong một thế giới đang vô cùng biến động, khi các nhà lãnh đạo cần tư duy mới mẻ và sự quyết đoán, họ có xu hướng quay trở lại với những cách ‘đã thử và đúng’. Năm hành động sau có thể biến đổi mối quan hệ của bạn với sự bất định và … Đọc tiếp

Học được gì từ những chính sách làm việc từ xa của Google? Những mẹo tuyệt vời nên áp dụng cho các đội nhóm làm việc từ xa.

Khi dịch bệnh tràn tới và rất nhiều công ty, đội ngũ đã phải áp dụng chế độ làm việc từ xa, tại nhà. Google đã trao đổi với hơn 5.000 nhân viên để khám phá các phương pháp hay nhất cho cách làm việc từ xa. Nó đưa ra một bài học rất có … Đọc tiếp