Nhà lãnh đạo của tương lai: Giải quyết ‘nghịch lý về khả năng thích ứng’ trong dài hạn.

Nhà lãnh đạo của tương lai: Giải quyết 'nghịch lý về khả năng thích ứng' trong dài hạn.

Trong một thế giới đang vô cùng biến động, khi các nhà lãnh đạo cần tư duy mới mẻ và sự quyết đoán, họ có xu hướng quay trở lại với những cách ‘đã thử và đúng’. Năm hành động sau có thể biến đổi mối quan hệ của bạn với sự bất định và … Đọc tiếp