Diệt tham nhũng

“Anh chỉ có thể thao túng một người nếu không cướp đi tất cả mọi thứ từ người đó. Bởi khi anh tước đoạt tất cả mọi thứ của họ, một lần nữa họ lại được tự do.” – Aleksandr Solzhenitsyn Câu chuyện về các mối quan hệ trong chính trường nó là chuỗi các … Đọc tiếp