Phụ nữ và rượu đều là những thứ dễ khiến đàn ông

Phụ nữ và rượu đều là những thứ dễ khiến đàn ông…say 1. Đàn ông không thích phụ nữ uống rượu nhưng lại thích phụ nữ say.  :shame: 2. Đàn ông say thường hát, phụ nữ say thường khóc. :domat: 3. Có hai dịp đàn ông uống rượu được coi là hợp pháp: đám cưới và ly dị. … Đọc tiếp