Vô Can

Quốc lộ về đêm, hắn rải đinh rồi hắn vá bốn xe xẹp. Mưa, hắn bỏ về. Hai xe khác đang tìm nơi vá bỗng “Rầm….. Ree…ét”. Một chiếc nữa ngã lăn, bé năm tuổi văng vào bánh xe tải.

Người nguời rơi nước mắt. Hắn chẳng hay biết, vô can.

Tác giả: Phạm Lai