ĐẦN LẦU TÌ SỚ

ĐẦN LẦU TÌ SỚ

Tự nhiên muốn viết một tí nhố nhăng. Tự nhiên nghĩ đến chuyện tì sớ. Tì sớ thì mòn vân tay, nhưng lần đầu rất nhắng nhít. ĐẦN LẦU TÌ SỚ Năm 1989, … Đọc tiếp

Bố…

Câu truyện ngắn tôi đã tìm từ lâu…đọc lần đầu tiên tôi đọc đã bật khóc… ‎” Luôn có hai người yêu thương bạn vô điều kiện: là bố và mẹ của ban, … Đọc tiếp