Bố…

Câu truyện ngắn tôi đã tìm từ lâu…đọc lần đầu tiên tôi đọc đã bật khóc…

‎” Luôn có hai người yêu thương bạn vô điều kiện: là bố và mẹ của ban, nếu bạn có nhiều hơn con số hai: bạn thật hạnh phúc; còn tư duy phản biện là: đừng quá tin vào ai đó ngoài hai người này nói yêu thương bạn vô điều kiện, và cũng đừng trông chờ, thay vì giành tình yêu của mình cho ai đó, cái gì đó hãy nhớ quan tâm và yêu thương bố mẹ của bạn “