Hân

Hắn về quê cũ, chiếc Dylan quẹt thúng thúa đi ra từ ngõ vắng. “Đui à!”, dáng khắc khổ lồm cồm ngồi dậy. Hân!!!

ngỡ ngàng.

” Long cầm tiền đi, lên trên đó cố học nghe.Hân chờ…”

Tác giả: thaychuastudio(ddth.com)

1 bình luận về “Hân”

Bình luận đã đóng.