Biết đi

40 triệu!…Cả cuộc đời bố chắt chiu, cho hắn được công việc ổn định… 5 năm! Chưa một lần ngẩng mặt… 5 năm! Hắn “đi” bằng đầu gối…

Bỏ việc và đi học… 1 cuộc sống mới…

Cay đắng và dằn vặt… nhưng…Hắn đã biết đi !

Tác giả: DONNA_DONNA(ddth.com)