Chuyên mụcBài học cuộc sống

Một vài bài viết mà tôi viết hoặc dịch về những câu truyện trong cuộc sống, về sự thay đổi và nâng cấp bản thân để trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

“Hãy chắc chắn rằng anh luôn giữ trong sáng, ngay thẳng, chính trực, cung kính, nghiêm túc, một đồng minh của lẽ phải, lòng tốt, lòng trắc ẩn, và có ý chí thi hành bổn phận của anh. Phấn đấu làm con người mà triết học muốn biến anh thành”

– Marcus Aurelius

TIN

Anh chở tôi trên chiếc xe máy cũ, các bạn có thể gọi là đã “cà tàng”. Xe xì lốp, chợt lắc lư dữ dội. Vì đang xuống dốc nên tôi sợ quá hét lên. Anh ghì lái bởi một tay, và kéo tay tôi vào eo anh thật chặt, “Hãy tin anh.” Tôi nhắm mắt, vâng lời. Anh kéo tay về để giữ thăng bằng bằng hai tay lái. Rầm! Chúng tôi “hạ cánh”, có xây xát, nhưng vẫn an toàn. Một sự ngã đổ kỳ diệu, vì thật may...