Published Tháng Sáu 15th, 2013 by

Những câu nói hay

Published Tháng Năm 12th, 2013 by

Những câu nói hay

Published Tháng Năm 4th, 2013 by

Chia tay có thể chỉ vì một câu nói, yêu nhau đôi khi cũng chỉ cần 1 câu nói.Nếu chia tay rồi ta sẽ đối diện với thực tế ấy…

Read More Những câu nói hay khi chia tay

Những câu nói hay

Published Tháng Tư 25th, 2013 by

Những câu nói hay

Published Tháng Tư 16th, 2013 by

Những câu nói hay

Published Tháng Tư 14th, 2013 by

Tình bạn đối với nhiều người vô cùng quan trọng, những câu nói hay về tình bạn cũng có rất nhiều, hãy đọc để thấy giá trị của tình bạn…

Read More Những câu nói hay về Tình bạn

Những câu nói hay

Published Tháng Mười Hai 24th, 2012 by

Những câu nói hay