Published 15/06/2013 by

Những câu nói hay

Published 12/05/2013 by

Những câu nói hay

Published 04/05/2013 by

Chia tay có thể chỉ vì một câu nói, yêu nhau đôi khi cũng chỉ cần 1 câu nói.Nếu chia tay rồi ta sẽ đối diện với thực tế ấy…

Read More Những câu nói hay khi chia tay

Những câu nói hay

Published 25/04/2013 by

Những câu nói hay

Published 16/04/2013 by

Những câu nói hay

Published 14/04/2013 by

Tình bạn đối với nhiều người vô cùng quan trọng, những câu nói hay về tình bạn cũng có rất nhiều, hãy đọc để thấy giá trị của tình bạn…

Read More Những câu nói hay về Tình bạn

Những câu nói hay

Published 24/12/2012 by

Những câu nói hay