Bài học cuộc sống

Bài học cuộc sống

Abraham Lincoln, mẹ Teresa, Martin Luther King, Harry Truman, John Rockerfeller, Bill Gates, Warren Buffet, Steven Spielberg, Barrack Obama… Bạn có biết đâu là điểm chung của những nhân vật…

Read More Sức mạnh của người hướng nội

Bài học cuộc sống

Bài học cuộc sống

Không thể phủ nhận bầu Kiên là một con người tài năng trong ăn nói, ứng xử, đối đáp.Một kẻ khôn lỏi, biết tìm kẽ hở của pháp luật để…

Read More Anh hùng thời loạn?

Bài học cuộc sống

Bài học cuộc sống